Brief kreatywny

 

Brief kreatywny to podstawowy dokument, który wyznacza kierunek i charakter działań kreatywnych. Brief jest pisany przez klienta dla agencji marketingowej, nakreślając jego oczekiwania wobec określonych działań. Brief to zazwyczaj jednostronicowy dokument, który szczegółowo opisuje projekt.

Czym jest brief kreatywny

Brief kreatywny to dokument, który opisuje cele biznesowe i marketingowe klienta, a także grupę docelową i jej potrzeby. Instruuje on również agencję marketingową, jakiego typu prace kreatywne powinny powstać. Brief kreatywny to dokument, który nakreśla cele i założenia kampanii marketingowej. Powinien być jak najbardziej szczegółowy i określać informacje o grupie docelowej, oferowanych produktach lub usługach oraz wszelkie inne istotne szczegóły. Może również zawierać harmonogramy realizacji poszczególnych aspektów projektu. Brief kreatywny to dokument służący do komunikacji celów i założeń projektu marketingowego.

Co powinien zawierać brief kreatywny

Brief kreatywny powinien być dokumentem, który nakreśla rezultaty i oczekiwania wobec projektu. Powinien być napisany jasnym językiem w celu określenia ról i obowiązków, co pozwala zarówno klientowi, jak i dostawcy wiedzieć, czego oczekuje się od każdej strony w całym procesie. Powinien on zawierać zarys wszelkich umów i kontraktów, które są wymagane dla danej organizacji, i zapewnić wystarczającą ilość szczegółów, aby każdy w zespole rozumiał, co musi się stać dalej. Istnieje kilka sekcji, które powinny znaleźć się w briefie kreatywnym. Powinien być napisany w taki sposób, aby wszystkie zaangażowane strony mogły zrozumieć, czego się oczekuje, i powinien być na tyle jasny, aby każdy z zespołu mógł wnieść swój wkład w projekt.

Od czego rozpocząć współpracę

Brief kreatywny powinien być pierwszym krokiem w projekcie. To nie tylko dokument opisujący, czego chce klient – to także okazja dla dostawcy do poznania klienta i jego celów. Brief kreatywny powinien być żywym dokumentem, co oznacza, że powinien być aktualizowany w miarę postępu projektu, aby zapewnić, że wszyscy zaangażowani są po tej samej stronie. Najlepsze briefy są tworzone wspólnie przez wszystkie strony zaangażowane w projekt, dzięki czemu każdy rozumie, czego się od niego oczekuje i może być odpowiedzialny za swoje działania. Brief kreatywny powinien być aktualizowany w miarę postępu projektu. To nie tylko dokument opisujący, czego chce klient – to także okazja dla dostawcy, aby poznać klienta i jego cele. Warto poświęcić więcej czasu i zaangażowania, aby brief kreatywny spełnił swoje zadanie.