Brief kreatywny czym jest

 

Brief kreatywny to dokument określający cele i oczekiwania wobec projektu graficznego. Pomaga on obu stronom zrozumieć, do czego zmierzają i upewnić się, że nie ma żadnych luk w procesie. Jasny i zwięzły brief pomaga wprowadzić harmonię do relacji agencja-klient, co zapobiega wszelkim błędom w komunikacji i interpretacji po drodze.

Brief jako wstęp do projektu graficznego

Brief jest dokumentacją projektu graficznego i służy klientowi i agencji do określenia oczekiwań. Jasno określony pomysł na projekt graficzny, zapobiega rozczarowaniu obu stron. Brief określa oczekiwania wobec projektu, np. wzrost sprzedaży lub wzmocnienie wizerunku marki. Daje on również klientowi i agencji jasne zrozumienie tego, czego oczekuje się od siebie nawzajem. Brief pomaga utrzymać obie strony na właściwym torze, zapobiegając wszelkim nieporozumieniom lub błędnym interpretacjom po drodze. Brief jest sposobem na jasne wyrażenie przez klienta swoich oczekiwań i potrzeb. Pozwala obu stronom pracować razem jako zespół, a nie indywidualnie. Bez celowej komunikacji między agencją a klientem nie ma możliwości, aby wspólnie stworzyli coś wspaniałego. Brief jest dokumentem krytycznym dla obu stron. Pomaga on agencji zrozumieć, czego chce ich klient i zapobiega wszelkim błędom w komunikacji lub błędnej interpretacji.

Jakie elementy powinien zawierać brief

Dobrze stworzony brief powinien zawierać:

  1. Krótki opis celów biznesowych i marketingowych klienta dla jego projektu

 

  1. Kto jest ich docelową grupą odbiorców?

 

  1. Co robi ich konkurencja?

 

  1. Jakie są główne przesłania, które chcesz przekazać poprzez swój projekt?

Czego nie powinien zawierać brief kreatywny

Brief kreatywny nie powinien zawierać zbędnej ilości niepotrzebnych statystyk, które tylko przytłoczą najbardziej istotne informacje. Nie powinien również zawierać żadnych osobistych opinii na temat celów biznesowych lub marketingowych klienta. Rolą agencji jest pomóc osiągnąć cele założone przez klienta, a nie z góry zakładać, że są one prawidłowe lub nie. Nie powinien być również napisany zbyt skomplikowanym językiem, brief kreatywny powinien zrozumieć każdy, nawet osoba pracująca poza branżą marketingową. Poświęcenie niewystarczającej ilości czasu odbije się na jakości dokumentu co będzie miało poważny wpływ na cały projekt. Strategia jaką zostanie przyjęta powstaje na podstawie tworzonego wspólnie dokumentu. Niezwykle istotne jest aby poświęcić na jego przygotowanie tyle czasu ile to konieczne. Pośpiech oraz niedbałość są wielce niepożądane.