Czym jest naming

 

Naming to proces wyboru nazwy dla produktu, usługi lub miejsca. Marki są budowane poprzez tworzenie znaczących połączeń z odbiorcami, a nazwy odgrywają kluczową rolę w tych połączeniach. Dobra nazwa będzie łatwa do zapamiętania i łatwa do wymówienia, ale także będzie odzwierciedlać wartości, które chce się przekazać.

Charakterystyka namingu

Nazwa powinna być łatwa do zapamiętania i wymówienia, ale powinna również odzwierciedlać wartości, które się chce, aby ludzie kojarzyli z firmą. Nazwa powinna być odpowiednia dla marki i powinna przekazywać to, kim się jest lub co się robi w sposób, który zapada w pamięć i jest atrakcyjny. Dobry naming powinien być unikalny, zapadający w pamięć i adekwatny do produktu lub usługi, którą reprezentuje. Jeśli szuka się nazwy, która odzwierciedli wartości firmy, należy rozważyć użycie kombinacji słów, które mają dla szczególne znaczenie. Aby nadać nazwę produktowi, usłudze lub miejscu trzeba zastanowić się, co robi i jak będzie wykorzystywany przez klientów.

Wartości marki poprzez naming

Trzeba również pomyśleć o wartościach marki, które się chce przekazać: Co ludzie mają myśleć, gdy słyszą nazwę firmy? Zadawanie sobie tych pytań może pomóc w zapewnieniu, że nazwa będzie zarówno pamiętliwa, jak i odpowiednia. Kiedy nazywa się produkt, usługę lub miejsce, chcesz, aby odbiorcy tworzyli z nim pozytywne skojarzenia. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest stworzenie nazwy, która przekazuje to, co reprezentuje marka. Naming jest formą sztuki i wymaga kreatywnego myślenia, które sięga do ludzkich emocji i doświadczeń. Tworzenie nazwy to proces tworzenia nazwy, którą ludzie będą pamiętać i jest to ważna część budowania marki. Wymyślenie dobrej nazwy dla swojej firmy lub produktu może być trudne, ale warto poświęcić na to czas, ponieważ nadaje ona ton wszystkiemu innemu, co się robi.

Zapadający w pamięć naming

Nadawanie nazwy firmie jest ważnym procesem, który zapewnia, że sama nazwa, czy to wymyślona, czy wybrana z istniejących list nazw, jest zapamiętywalna, łatwa do przeliterowania i wymówienia oraz odpowiednia dla firmy. Powinna również odzwierciedlać charakter tego, co robisz lub sprzedajesz. Na przykład, jeśli świadczy się usługi o charakterze kreatywnym (jak reklama lub projektowanie graficzne), to wybór nazwy, która to odzwierciedla, może pomóc przekazać profesjonalizm. Z drugiej strony, jeśli sprzedając produkty takie jak meble lub urządzenia, to słowo takie jak „sofa” może być lepsze niż coś takiego jak „kreatywny”.