Brief kreatywny

  Brief kreatywny to podstawowy dokument, który wyznacza kierunek i charakter działań kreatywnych. Brief jest pisany przez klienta dla agencji marketingowej, nakreślając jego oczekiwania wobec określonych działań. Brief to zazwyczaj … Read More

Czym jest naming

  Naming to proces wyboru nazwy dla produktu, usługi lub miejsca. Marki są budowane poprzez tworzenie znaczących połączeń z odbiorcami, a nazwy odgrywają kluczową rolę w tych połączeniach. Dobra nazwa … Read More

Zmysł brand designu

Ze względu na swoją wszechstronność, projektowanie jest atrakcyjne dla wielu osób. Może być twórczym ujściem, źródłem dochodu lub kombinacją obu. Dobry projektant musi znać schematy kolorów, czcionki i loga. Projektowanie … Read More

Czym jest brand design

Brand design to szeroka i zawiła dziedzina projektowania graficznego. Wymaga znajomości strategii, przekazu i grupy docelowej dla konkretnego biznesu lub organizacji, z którą projektant pracuje. Projektowanie brand designu Projektowanie marki … Read More