Jak wybrać odpowiednią pompę do przepompowni ścieków?

Jak wybrać odpowiednią pompę do przepompowni ścieków?

Jak wybrać odpowiednią pompę do przepompowni ścieków?

Kroki do wyboru odpowiedniej pompy

Aby wybrać właściwą pompę do przepompowni ścieków, warto wziąć pod uwagę kilka aspektów oraz zasad. Zasady wyboru odpowiedniej pompy są następujące: dobieranie parametrów pompy w zależności od zakresu wydajności, dobieranie budowy, konstrukcji i materiału pompy w zależności od warunków pracy, dobieranie parametrów napędu do pompy w zależności od rodzaju cieczy i możliwości instalacji w układzie. Poniżej przedstawiam tabelę poświęconą porównaniu podstawowych cech pomp:

Pompa Moc Materiał Głębokość Ustawienia
Tłokowa Średnia Żeliwo Do 20 metrów 3
Śrubowa Duża Stal Ponad 20 metrów 4 lub więcej

Konstrukcja pomp do przepompowni ścieków powinna uwzględniać rodzaj cieczy oraz wymagania odnośnie pracy w zakresie obciążenia obrotowego i mocy. Przy wyborze pomp do przepompowni ścieków zaleca się również zwrócenie uwagi na typ mechaniczny, materiał i średnicę połączeń oraz na sposób użycia.

Jak wybrać odpowiednią pompę do przepompowni ścieków?

Kryteria wyboru

Właściwości techniczne pompy do przepompowni ścieków powinny być dostosowane do określonych wymagań. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaka jest głębokość przepompowni oraz maksymalna wysokość podnoszenia ścieków. Następnie trzeba wziąć pod uwagę moc pompy, wydajność i ciśnienie przez nią wytwarzane. Do każdego typu pumpy dopasować należy odpowiedni rodzaj silnika, w tym jego szybkość. Kolejne kryteria wyboru to koszty zakupu, ewentualne finansowanie przez leasing oraz koszty eksploatacji, np. konieczność zakupu materiałów eksploatacyjnych.

Parametry pomp

Pompy do przepompowni ścieków można podzielić na:

Typ narzędzia Ciśnienie Wydajność Efektywność
Pompy centrifugalne Do 25 mca Od około 10 l/min do około 1000 m3/h Zazwyczaj powyżej 60%, przy wysokim ciśnieniu jednostka powyżej 70%
Pompy dzwonkowe Do 120 mca Od około 1 l/min do około 3000 m3/h Od około 50% do około 70%

Ponadto odpowiednią pompę do przepompowni ścieków można wybrać w zależności od warunków panujących w jej wnętrzu. Konstrukcja musi być w stanie poradzić sobie z cieczą zawierającą składniki stałe, a także wysoką temperaturą, wolnymi cząstkami lub dużą ilością pęcherzyków powietrza.

Jak wybrać odpowiednią pompę do przepompowni ścieków?

Decydując się na zakup odpowiedniej pompy do przepompowni ścieków, musimy wziąć pod uwagę wiele składowych. Najważniejszym ze wszystkich jest wielkość, wydajność i sposób działania. Ze względu na szeroki wybór na rynku, z podziałem na zatapialne i stojące, trzeba rozważyć charakterystykę danego urządzenia oraz, co najważniejsze, odporność na konkretne parametry fizyczne. Ponadto, należy wziąć pod uwagę szybkość napowietrzania, obciążenia mechaniczne oraz materiały, z których pompa została wykonana. Kolejnym ważnym aspektem jest poziom hałasu, tak istotny w środowisku o dużym natężeniu ruchu.

Aby dokonać właściwego wyboru, warto postawić na elementy silnika o wysokiej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia. Przed zakupem, ważne są parametry ciśnienia i wydajności – na podstawie tych danych można określić, czy dana pompa posiada moc pozwalającą na właściwe odprowadzenie ścieków.

Podstawowe parametry do zbadania przy wyborze pompy

Parametr Opis Wybór
Wielkość pompy Określenie właściwych rozmiarów pompy, do przepompowni ścieków zależy od potrzeb danego zastosowania
Typ pompy Zatapialna, stojąca zależy od wymagań danego zastosowania
Wydajność i ciśnienie Określenie wymagań technicznych pumpy, do odprowadzania ścieków zależne od przewidywanego obciążenia
Materiał i obciążenie mechaniczne Określenie materiału z którego wykonana została pompa, uwzględniając obciążenia mechaniczne zależne od wymagań danego zastosowania
Szybkość napowietrzania Ile powietrza pompa jest w stanie pompować na sekundę zależne od wymagań danego zastosowania
Poziom hałasu Ile hałasu jest emitowane przez pompę podczas pracy zależne od wymagań danego zastosowania

Podsumowując, prawidłowy wybór pompy do przepompowni ścieków jest wymagającym zadaniem – wziąć pod uwagę powyższe parametry, skonsultować się z fachowcem i wykonać optymalny wybór.

Dowiedz się jak wybrać odpowiednią pompę do przepompowni ścieków i pozwól, by instalacja spełniała swoje zadanie zgodnie ze standardami jakości i bezpieczeństwa – kliknij tutaj: https://oczyszczanie-sciekow.pl/pompy-zatapialne-rexa-pro/.