Jak uzyskać pozwolenie na pracę w USA?

Jak uzyskać pozwolenie na pracę w USA?

Jak uzyskać pozwolenie na pracę w USA? Najważniejsze informacje

Wymagania legalizacji pracy w USA

Jeśli chcesz pracować w USA, musisz uzyskać pozwolenie na pracę (ang. work permit). Work permit zależny jest od tego, jaki rodzaj wizy posiadasz. Możesz ubiegać się o legalizację pracy w USA tylko po wydaniu odpowiedniego rozszerzenia wizy, choć jest to dostępne jedynie dla wybranych rodzajów wiz. Najczęściej wśród nich wyróżnić można:

Rodzaj wizy Typ pozwolenia
Studencka Optional Practical Training (OPT)
PRAWO JAZDY Exchange Visitor (J-1)
Dyrektorzy generalni L-1 Visa

Poza

Jak uzyskać pozwolenie na pracę w USA?

Proces uzyskiwania pozwolenia na pracę w USA wymaga skrupulatnie przestrzegania pewnych warunków prawnych. Jest on różny w zależności od narodowości pracownika oraz rodzaju zatrudnienia. Pracownik, który będzie starał się o pozwolenie na pracę w USA, powinien rozpocząć od znalezienia odpowiedniego pracodawcy, który zgodzi się go zatrudnić jako pracownika sezonowego lub na stałe. Następnie pracodawca złoży wizę H-1B/H-2B lub wniosek Formularz DS-160. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Biura Imigracyjnego w USA, pracownik będzie mógł wyruszyć do USA i sfinalizować swoje pozwolenie na pracę. Poniższa tabela przedstawia szczegółowo poszczególne kroki prawne związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę w USA.

Kroki prawne w kontekście uzyskania pozwolenia na pracę w USA

Krok Szczegóły
1. Znalezienie odpowiedniego pracodawcy lub wykwalifikowanego elektryka.
2. Złożenie wizy H-1B/H-2B przez pracodawcę.
3. Otrzymanie pozytywnej decyzji od Biura Imigracyjnego w USA.
4. Wyruszenie do USA i sfinalizowaniee pozwolenia na pracę.

Jak uzyskać Legalne Pozwolenie na Pracę w USA?

Etap 1 – Uzyskać Status Pracownika Sponsorowanego

Aby legalnie pracować w Stanach Zjednoczonych, trzeba w pierwszej kolejności uzyskać status pracownika sponsorowanego. Aby stać się legalnym pracownikiem sponsorowanym, trzeba przede wszystkim mieć wystarczającą ilość pieniędzy uzyskanych z innych źródeł lub być objętym statusem uchodźcy lub legalnego nie-imigranta. Można skorzystać z kilku ścieżek, by uzyskać sukces w pracy, w zależności od wybranego statusu:

  • Programu Stypendiów w Konkursie Definiowanym przez Rząd w USA
  • Sponsorowania Pracownika Przez Firmę W USA
  • Programu Dolegalizowania Pracowników Uchodźców lub Wyznawców W religiach

Etap 2 – Dowiedzieć się, Jakiego Rodzaju Wiza Jest Ci Potrzebna

Po otrzymaniu statusu pracownika sponsorowanego, kolejnym etapem jest dowiedzenie się, jakiego rodzaju wiza jest wymagana dla danego stanu pracy. Istnieje kilka rodzajów wiz pracowniczych – wizy pracownicze H1, wizy pracowników H2, wizy pracowników senioringu lub wizy dla edukacji – o których trzeba wiedzieć, zanim wybierze się pracę w USA. Każda wiza ma swoje wymagania, na które trzeba uważać.

Na przykład, osoby na H1 muszą mieć przygotowany plan pracy w USA z określonymi cechami, a osoby na H2 muszą zostać sponsorowane przez firmę, która zatrudnia ich w określonym stanowisku pracy. Kurator wymiany uczniów również musi uzyskać wiza edukacyjna, aby uczyć się w USA.

Etap 3 – Uzyskać Pozwolenie na Pracę

Po wypełnieniu wszystkich wymagań formalnych i odpowiednim przygotowaniu się, wiza zostaje wysłana i trzeba czekać na przyznanie pozwolenia na pracę.Dalsze wskazówki odnośnie do uzyskania pozwolenia na pracę w USA można znaleźć w amerykańskim Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego (DHS). Osoby podlegające kontroli migracji i granic muszą uzyskać zezwolenie na pracę, zanim rozpoczną pracę w Stanach Zjednoczonych.

H1 H2 Edukacja
Sponsor Firma z USA Firma z USA Szkoła/Uczelnia
Wymaga Planu Tak Nie Tak

Należy pamiętać, że stanowiska pracy wymagające wizy H1 i H2 muszą odpowiadać stanowiskom, dla których ubiega się o wizę, co jest ważne, gdy ubiega się o pozwolenie na pracę w USA.Chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać pozwolenie na pracę w USA? Kliknij w ten link i razem z nami przygotuj się na podjęcie pracy: https://kancelaria-migrant.pl/en/blog-and-tips/how-legally-hire-foreigner-in-poland.html.