Jakie są aktualne zasady podatkowe dotyczące dochodu w Piasecznie?

Jakie są aktualne zasady podatkowe dotyczące dochodu w Piasecznie?

Aktualne zasady podatkowe dotyczące dochodów w Piasecznie

Zgodnie z obowiązującymi w Piasecznie przepisami, jeśli w danym roku podatkowym osiągniesz dochód na poziomie niższym niż 85 528 zł, nie będziesz zobowiązany do opłacenia podatku ze swoich wynagrodzeń. Jeżeli Twoje dochody przekraczają wyżej wymienioną kwotę, to będziesz zobowiązany do zapłacenia podatku w wysokości 17% wartości swoich dochodów powyżej kwoty wolnej od podatku. Następnie, jeśli twój dochód na przestrzeni roku podatkowego wyniesie powyżej 127 000zł wtedy zobligowany będziesz do zapłacenia 19% podatku od całości dochodu.

Aby zapewnić łatwy odbiór informacji składniki podatku zostały podane w postaci tabeli poniżej:

Dochód w Piasecznie Stawka podatku(%)
< 85 528 zł 0
85 528+ zł 17
127 000+ zł 19

Kwota wolna od podatku w Piasecznie jest jedną z najwyższych w Polsce, dlatego jeśli pracujesz na terenie Miasta Piaseczno warto zapoznać się z obowiązującym prawem podatkowym, by mieć pewność, że płacisz odpowiednią stawkę podatku.

Aktualne zasady podatkowe dotyczące dochodu w Piasecznie

Czy wiesz, jaki jest aktualny poziom podatkowy w Piasecznie?

Zgodnie z systemem podatkowym w Polsce, a także z obowiązującymi zasadami ustalonymi w Gminie Piaseczno, wszystkie dochody uzyskiwane na terenie Piaseczna podlegają opodatkowaniu. Obecnie obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18% oraz powyżej 85.528 zł. rocznie 32%. Natomiast 4% podatku od dochodu dotyczy wyłącznie podatników składających zeznanie w terminie do 30 kwietnia, wraz z wyżej wymienionymi stawkami podatku dochodowego.

Ponadto w razie potrzeby podatnik może skorzystać z ulgi podatkowej,
która gwarantuje odliczenie od podstawy opodatkowania odpowiedniej kwoty stanowiącej zaliczkę na podatek dochodowy. Ulga podatkowa przyznawana jest także za wykonywanie innych prac wolontariackich lub społecznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie:

Natura dochodu Podatek
Dochodu osiągniętego w Piasecznie 18% lub 32%
Dochodu osiągniętego z ulgą podatkową 4%

Jakie są aktualne zasady podatkowe dotyczące dochodu w Piasecznie?

Zasady podatku dochodowego w Piasecznie

Przepisy podatkowe związane z dochodem w Piasecznie relacjonują aktualnie obowiązujące przepisy skarbowe. Wszystkie osoby zamieszkałe w tym mieście są zobowiązane do uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zgodnie z obowiązującą Ustawą o PIT. Płatność PIT przypada dokładnie w dniu „25 dzień miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego”. Osobom posiadającym dochody z kategorii opodatkowania 19% i 30% otrzymuje się PIT-11. Natomiast osoby otrzymujące dochody wyższe niż 85 528 zł zobowiązane są do przekazania PIT-40. Piaseczno stosuje obowiązującą od stycznia 2016r. skalę podatkową, w której opłaty PIT są określane od określonego rzędu dochodów. Poniżej przykład skali podatkowej stosowanej w Piasecznie:

Przedziały dochodu Skala w %
do 85 528 zł 18
85 528–127 836 zł 32
powyżej 127 836 zł 36

Oprócz skali podatkowej, od kwoty dochodów powyżej 85 528 zł, obowiązujące przepisy skarbowe dotyczące dochodu w Piasecznie uwzględniają również opodatkowanie darowizn, wygranych, których suma jest wyższa niż 1102,6 zł oraz pobiera podatek od wszelkich przychodów z kraju i zagranicy.Jeśli szukasz informacji o aktualnych zasadach podatkowych dotyczących dochodu w Piasecznie – kliknij w link i poznaj je: https://tax4all.pl/oferta/podatek-dochodowy/.