Jak Wprowadzić Przegląd Pięcioletni Budynku by Zabezpieczyć jego Przyszłość?

Jak Wprowadzić Przegląd Pięcioletni Budynku by Zabezpieczyć jego Przyszłość?

Jak Wprowadzić Przegląd Pięcioletni Budynku by Zabezpieczyć jego Przyszłość?

Budownictwo to nie tylko sztuka – także nauka. Przegląd pięcioletni jest koniecznością w małych i dużych budynkach, jeśli chcemy lokal poprawnie i odpowiedzialnie zarządzać. Przegląd pięcioletni pozwala zapobiegać możliwym problemom, jakie mogą wystąpić w przyszłości. W tym artykule opowiemy Ci, jak wprowadzić przegląd pięcioletni by zabezpieczyć budynek przed możliwymi problemami.

Co to jest Przegląd Pięcioletni?

Przegląd pięcioletni, czasami zwany też przeglądem gwarancyjnym, to okresowy kontrolny przegląd budynku, zazwyczaj wykonywany po upływie pięciu lat od jego oddania do użytku. Projektant, zarządca lub właściciel budynku musi sprawdzić wszystkie jego elementy, aby upewnić się, że budynek pozostaje w dobrym stanie. Poprzez stałe inspekcje, można ograniczyć prawdopodobieństwo przyszłych zniszczeń i awarii. Przeglądy pięcioletnie określają wszystkie niedoskonałości w zakresie konstrukcji, ścian, dagity, fundamentów, urządzeń, linii zasilających, depozytów itd. Pracownicy wykonujący przegląd muszą dokładnie obejrzeć budynek, tak jak to robiłaby profesjonalna ekipa budowlana. Wykonując przegląd pięcioletni można zidentyfikować późniejsze problemy oraz potencjalne awarie, które mogą wystąpić podczas użytkowania nieruchomości.

Jak Przygotować Się do Przeglądu Pięcioletniego?

Planowanie przeglądś gwarancyjnych może być stresujące, ale postępując według naszych instrukcji, jesteśmy przekonani, że nie będziesz mieć żadnych problemów. Aby przygotować się do przeglądu pięcioletniego w pierwszej kolejności:

 • znajdź ekipę budowlaną, która wykona przegląd,
 • uzgodnij rodzaj przeglądu z firmą budowlaną oraz ustal czas jego trwania,
 • przygotuj dokładny plan zakresu inspekcji dla ekipy budowlanej,
 • zidentyfikuj awarię, która wymaga naprawy lub wymiany elementu,
 • opracuj harmonogram napraw lub remontów dla wszystkich elementów,
 • opracuj plan działań prewencyjnych.

Podsumowanie

Drobne naprawy wykonane podczas przeglądu pięcioletniego poprawią bezpieczeństwo oraz żywotność konstrukcji. Należy pamiętać, że stałe inspekcje i dokumentacja budynku pozwalają także na odpowiednią eksploatację i konserwację, które są kluczem do długowieczności budynku. Poprzez zastosowanie się do tych instrukcji, zwiększycie możliwość zabezpieczenia przyszłości się swojego domu lub budynku i zmniejszycie prawdopodobieństwo możliwych niespodzianek.

Utrzymanie i Przegląd Budynku Potencjalne Koszty
Regularne kontrole Bezkosztowe
Naprawy, przeglądy Koszty materiałów, robocizny

Jak Zabezpieczyć Przyszłość Budynku Przeprowadzając Przegląd Pięcioletni?

Kluczem do zabezpieczenia przyszłość budynku i przedłużenia jego okresu użytkowania jest cykliczne wykonywanie specjalistycznych przeglądów pięcioletnich. Przegląd tego typu wykonuje się raz na 5 lat i służy do wykrywania uszkodzeń, zużycia i napraw lub modernizacji zalecanych grupy ekspertów, w tym inżynierów budowlanych, specjalistów od przeglądów remontowych oraz elektryków. Przegląd składa się z szeregu kontroli następujących elementów budynku:

Kontrole w Przeglądzie Pięcioletnim Budynku

 • Ściany, stropy, dach
 • Instalacja elektryczna
 • Instalacja kominowa i wentylacyjna
 • Sufity
 • Okna i drzwi

Kontrole tych elementów pozwalają zindentyfikować ukryte usterki i zużycie w przypadku nieuwzględnienia których remont budynku może okazać się zbyt kosztowny.

Wymagane Czynności po Wykonaniu Przeglądu Pięcioletniego

Czynności Kto?
Naprawa lub modernizacja zalecanych elementów Ekipa remontowa
Konieczne naprawy, wymiany i modernizacje w stokreślonym przez ekspertów terminie Pracownicy budowy
Ciągły nadzór nad remontowanymi elementami budynku Inżynier budowlany
Kontrola poprawności wykonanych napraw, modernizacji i wymian Specjalista od przeglądów remontowych

Mimo że jest to bardzo pracochłonne, wykonanie przeglądu pięcioletniego budynku pozwala przewidzieć ewentualne koszty, potencjalnie uniknąć groźnych niebezpieczeństw i zabezpieczyć przyszłość budynku na wiele lat.

Przegląd Pięcioletni Budynku i Zabezpieczenie jego Przyszłości

Jak Prowadzić Przegląd Pięcioletni Budynku?

Obecny stan infrastruktury budynku powinien być regularnie sprawdzany podczas przeglądu pięcioletniego, który ma na celu ocenę, czy budynek nadaje się do dalszego użytkowania. Regularne przeglądy pięcioletnie budynku pozwalają na identyfikację możliwych problemów, takich jak uszkodzenia dachu, wycieki wody czy uszkodzenia pożarowe, a także pozwalają zorientować się, czy budynek spełnia wymogi bezpieczeństwa. Pomiar temperatury jest jednym z najważniejszych parametrów identyfikowanych podczas przeglądu pięcioletniego, co pozwala na zabezpieczenie budynku przed negatywnymi skutkami zbyt wysokiej lub niskiej temperatury. Oprócz tego powinna zostać wykonana kontrola stanu okien i drzwi, ocena stanu rur, kontrola wszystkich elementów elektrycznych, jak i ocena kondycji części mechanicznych. Poniżej znajduje się tabela przedstawiającą ważne elementy do przeglądu pięcioletniego budynku:

Element Ocena
Dach 1-5
Ściany 1-5
Okna i drzwi 1-5
Podłogi 1-5
System elektryczny 1-5
Instalacja wody 1-5
Wentylacja 1-5

Konieczne jest również sprawdzenie, czy proces przeglądu pięcioletniego budynku jest w pełni zgodny z tymi, które wymagają regulacje budowlane. Przeznaczony czas na przegląd pięcioletni zależy od wielkości budynku oraz lokalizacji, dlatego tak ważne jest by wybrać profesjonalny zespół, który wykona wszystkie czynności należycie, pomagając w zabezpieczeniu przyszłości budynku.Jeśli chcesz, aby twój budynek służył ci przez lata, sprawdź jak wprowadzić przegląd pięcioletni, klikając tutaj: http://ibpe.pl/przeglady-obiektow-budowlanych/.