Dotacje do fotowoltaiki w Katowicach

Katowice mają otrzymać dotację na panele słoneczne w ramach nowego programu promowania energii odnawialnej. Program, który jest wdrażany przez miejską firmę użyteczności publicznej, Katowice zaoferują dotację w wysokości 1000 PLN dla każdej kilowatowej (kW) zainstalowanej pojemności. Dotacja będzie dostępna zarówno dla klientów mieszkalnych, jak i komercyjnych, którzy instalują panele słoneczne o minimalnej pojemności 1 kW.

Dotacje i pożyczki do fotowoltaiki w Katowicach

Katowice zaoferuje również bezpłatną pożyczkę w wysokości 10 000 PLN  na zakup i instalację paneli słonecznych. Pożyczka będzie miał okres spłaty do 10 lat.

Katowice znajduje się w południowej Polsce i ma około 400  000 populacji. Są stolicą województwa śląskiego jest jednym z największych miast w kraju. Katowice są ważnym centrum ekonomicznym i kulturowym i jest domem dla wielu uniwersytetów i instytutów badawczych.

Długa historia wspierania fotowoltaiki w Katowicach

Katowice mają długą historię wspierania energii odnawialnej. W 2009 r. Katowice był jednym z pierwszych miast w Polsce, które przyjęły rezolucję na rzecz energii odnawialnej. Katowice działały również w promowaniu efektywności energetycznej i wdrożyło szereg środków w celu zmniejszenia zużycia energii.

Nowy program dotacji panelu słonecznego jest częścią zaangażowania Katowic w zmniejszenie śladu węglowego i przejście do gospodarki o niskiej zawartości węgla. Katowice wyznaczyły cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r., Na podstawie poziomów z 1990 roku.

Duży przyrost mocy w Katowicach dzięki dotacji do fotowoltaiki

Oczekuje się, że program dotacji paneli słonecznych Katowice Energy promuje instalację około 1 MW nowej pojemności słonecznej w Katowicach. Stawiłoby to znaczny wzrost mocy energii słonecznej Katowic, który obecnie wynosi prawie 2 MW.

Katowice nie jest jedyną gminą w Polsce, która oferuje dotacje na panele słoneczne. Katowice  oferuje również dotację do 1000 PLN na kW zainstalowanej pojemności. Ponadto wiele innych miast wdrożyło własne programy promujące energię słoneczną.

Polski rząd popiera również rozwój energii słonecznej w kraju. W 2015 r. Rząd uruchomił program „Solar Power for All”, który oferuje dotacje dla systemów Fotowoltaika o pojemności do 10 kW. Program jest otwarty zarówno dla klientów mieszkalnych, jak i komercyjnych.

Wzrost znaczenie fotowoltaiki dzięki dotacją w Katowicach

Moc słoneczna jest ważną częścią Polski rynku energii. Kraj ma znaczny potencjał rozwoju energii słonecznej, przy szacowanej całkowitej zdolności ponad 200 GW. Jednak energia słoneczna stanowi obecnie niewielki ułamek produkcji energii elektrycznej w Polsce. W 2016 r. Fotowoltaika dostarczyła zaledwie 0,4% energii elektrycznej w kraju.

Pomimo stosunkowo niskiego udziału w produkcji energii elektrycznej, energia słoneczna gwałtownie rośnie w Polsce. W latach 2015–2016 pojemność PV Fotowoltaika ponad dwukrotnie wzrosła z 0,5 GW do 1,1 GW. Według Polish Solar Energy Association (PSEA) krajowy rynek Fotowoltaika ma wzrosnąć o 30% każdego roku do 2020 r.

Wzrost energii słonecznej w Polsce jest napędzany przez szereg czynników, w tym spadające koszty technologii, rosnące ceny energii elektrycznej i politykę rządową wspierającą. Wraz z ciągłym wzrostem oczekuje się, że energia słoneczna będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w Polski Mix Energy w nadchodzących latach.