Cel przeglądów elektrycznych budynków Warszawa

Kontrole przepisów budowlanych i bezpieczeństwa systemów elektrycznych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Przeglądy elektryczne są częścią przepisów budowlanych i zasad bezpieczeństwa.

Sprawdzanie przeglądów elektrycznych budynków Warszawa

Przeprowadzane są przez certyfikowanych specjalistów w celu sprawdzenia, czy instalacje elektryczne są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Jesteśmy firmą, która świadczy usługi w zakresie przeglądów elektrycznych budynków i instalacji elektrycznych. Specjalizujemy się w wykonywaniu przeglądów według polskich norm PN-EN 60598-1:2006+A1:2012 i PN-EN 50397:2011 oraz niemieckich norm VDE 0813 i VDE 0814, które obejmują budynki mieszkalne i użytkowe.

System przeglądów elektrycznych budynków Warszawa

System opiera się na planie instalacji elektrycznej, który jest sporządzany przed kontrolą. Plan obejmuje wszystkie elementy i układy wchodzące w skład instalacji elektrycznej, w tym obwody zasilające, sterujące, telekomunikacyjne i przeciwpożarowe. Do wykonywania przeglądów i badań instalacji elektrycznych budynków wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt. to kompleksowy system umożliwiający sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Kontrola obejmuje sprawdzenie zgodności z przepisami, identyfikację uchybień, ich wagę oraz zalecenia dotyczące ich usunięcia. Posiadamy certyfikat Instytutu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IPPC) jako akredytowane laboratorium do wykonywania kontroli zgodnie z polskimi normami.

Przegląd budynków pod kątem elektrycznym Warszawa

Przeglądy elektryczne budynków Warszawa to kompleksowe badanie instalacji elektrycznej, które obejmuje weryfikację zgodności z przepisami, identyfikację uchybień w stanie instalacji elektrycznych, ich ciężkości oraz zalecenia dotyczące ich usunięcia. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług i zadowolenia klienta. Zapewnia elektrykom i zarządcom obiektów przewodnik po kompletnych przeglądach urządzeń elektrycznych i systemów elektrycznych w budynkach. Dokument zawiera szczegółowe zestawienie wszystkich wymagań technicznych dotyczących instalacji elektrycznych. Zawiera również informacje na temat obowiązujących wymagań i przepisów, a także praktyczne wskazówki dotyczące projektowania i wdrażania skutecznego programu kontroli. Poradnik przeznaczony jest głównie dla: elektryków i kierowników obiektów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budynków; architektów, inżynierów lub innych specjalistów zajmujących się projektowaniem budynków; inspektorów odpowiedzialnych za weryfikację zgodności z przepisami technicznymi.